Sovětský velvyslanec v USA Anatolij Fjodorovič Dobrynin o 20. a 21. srpnu 1968

Sovětský velvyslanec v USA Dobrynin (1962–1986) sděluje prezidentu Lyndonu B. Johnsonovi zprávu o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 20. srpna 1968

Jan Adamec

Překlad vystoupení A. Dubčeka v relaci "PANORAMA" maďarské televize 17. dubna 1989

Překlad vystoupení A. Dubčeka v relaci "PANORAMA" maďarské televize 17. dubna 1989

Jan Adamec

Jiří Kohout, Klamal tehdy, klame nyní, Rudé právo, 22. dubna 1989, s. 7

Jiří Kohout, Klamal tehdy, klame nyní, Rudé právo, 22. dubna 1989, s. 7

Jan Adamec

Dějiny studené války podle The Cambridge History of the Cold War

Studená válka 1 – Konflikt v kontextu dějin 20. století

První kapitoly pod názvem The Cold War and the international history of the twentieth century se ujal jeden ze dvou editorů série a tají jeden z nejuznávanějších odborníků na dějiny studené války, profesor Odd Arne Westad. (Více)

Jan Adamec

Seznam literatury k světovým a československým dějinám 1945 - 1991

Seznam literatury k světovým a československým dějinám 1945 - 1991

Jan Adamec

Studie

Koněvova pražská mise - chtěli Sověti obsadit Československo již v květnu 1968?

Ve slavné písni „Maršálové“ Jan Vodňanský a Petr Skoumal zpívali „… vcházejí maršálové / přicházejí maršálové / jen blázen šel by spát.“ Na jaře roku 1968 koncentrace sovětských maršálů na jeden kilometr čtvereční československého území vysoce převyšovala každoroční průměr. Jedna návštěva stíhala druhou. V čele jedné z nich byl i Ivan Stěpanovič Koněv, o jehož pomník se momentálně vedou spory. Co vlastně v Československu dělal? Co se skrývá za příběhem, který připomíná zápletku ze slavného trezorového filmu Ucho, v němž hlavního hrdinu navštíví v noci jeho kamarád z vojny se svými kumpány, aby se s ním pobavili – ve skutečnosti jsou to estébáci, kteří mají dokončit instalaci odposlechových zařízení? Kontext událostí, během nichž se Koněvova návštěva uskutečnila, byl mnohem širší. A dramatičtější. (Více)

Jan Adamec

Svědectví

JUDr. Pavel Winkler, československý diplomat

Sieber: Jeden z pamětníků mi připomněl, že jste byl na ministerstvu zahraničních věcí jeden z mála lidí, které slyšel mluvit vždy jen slovensky. Z dokumentů ministerstva zahraničí z té doby většinou není zřejmé, který z československých diplomatů byl Čech a který Slovák.

Winkler: Když jsem v roce 1945 nastoupil, psal jsem slovensky. Pak jsem ale zjistil, že v přepisu mi dělají chyby - sekretářky a písařky byly Češky. Takže jsem přešel na češtinu, abych ty chyby eliminoval. Bývalý náměstek ministra zahraničí Šimovič často vzpomíná, že jsme tenkrát byli jen dva, kdo jsme v úředním styku mluvili slovensky. Nicméně i já teď už mluvím česky, ostatně jsem teď český občan. I když lépe mluvím slovensky, což je asi znát... (více)

Karel Sieber

Svědectví

Dr. Tomáš Lahoda, československý diplomat

SIEBER:Jak jste se vlastně dostal do zahraniční služby?

LAHODA:Studoval jsem Vysokou školu politických a sociálních věd, fakultu politickou. Vedl ji tehdy Jiří Hájek, pozdější ministr zahraničí. Školu jsem dokončil v roce 1949 a doktorát jsem skládal v padesátém třetím. Absolventi školy byli do jednotlivých institucí přidělováni umístěnkou a já jsem na základě toho v květnu 1949 nastoupil na ministerstvo zahraničí, kde jsem pak působil až do odchodu do důchodu... (více)

Karel Sieber

Svědectví

Generálplukovník v. v. Ing. Miroslav Šmoldas

Sieber: Mohl byste prosím rekapitulovat, kudy vlastně vedla Vaše cesta do československé armády?

Šmoldas: Končil jsem na vojenské akademii v Hranicích v posledním ročníku československých důstojníků první republiky, krátce nato byla mobilizace a brzy poté obsazení Československa. Já jsem byl spojař a původně jsme měli být zaměstnáni na poštách, protože to prý s těmi spoji mělo něco společného. Po válce mi řekli, že jsem měl přijít na určité oddělení do Olomouce. A to oddělení bylo v roce 1942 likvidováno gestapem, takže tím, že jsem utekl, jsem se vlastně zachránil...(více)

Karel Sieber

Svědectví

"Bylo nás pět."

Rozhovor s Ivanou Šustrovou o vydávání exilového časopisu Informační materiály

Blažek: Kdy jste se stala členkou redakce Informačních materiálů?

Šustrová:Na jaře 1973, to už bylo vydáno asi šest čísel. Tehdy jsme už v Západním Berlíně dělali také zvláštní monotematická čísla, například kritický dopis Jacka Kuroně a Karola Modzelewského straně. Připravili jsme také v následujícím roce reprint českého překlad knihy Lva Davidoviče Trockého Zrazená revoluce...(více)

Petr Blažek

Svědectví

Dr. Otto Klička: Pražské jaro a československá diplomacie

O československé diplomacii a zahraniční službě v období Pražského jara se neví takřka nic. Nebyla také vyslovena otázka: Jak se chovala během oné převratné události - a před ní a poté? To pramení z nezájmu médií, z tradiční neznalosti naší široké veřejnosti o úloze diplomacie vůbec a z povrchního názoru, že je služkou stávající moci, buď domácí či pod zahraničním diktátem. Osvětlím to dvěma výroky: Napoleonův ministr Talleyrand ocenil, že "diplomat má jazyk, aby lhal". A naše česká zkratka: Před vchodem do Černínského paláce zastavují limuzíny, z nichž vystupují dámy v róbách a muži v černém se stříbrnými kravatami nebo ve smokingu či fraku - přijíždějí na recepci. Kluci, hrající fotbal na rozsáhlém poloprázdném předdvoří podrží merunu, přihlížejí a řeknou: "Už zase jdou žrát" - a hrají dál...(více)

Dr. Otto Klička

CO JE NOVÉHO

Deník soudruha Nikitčenka I. - 21. srpna 1968

Včera zpřístupnil ÚSTR na svých webových stránkách soubor dokumentů z archivu Výboru Státní bezpečnosti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (KGB USSR), které se týkají Československa v roce 1968. Jedná se hlavně o analýzy a informační zprávy o situaci v ČSSR s důrazem na východní Slovensko, ale hlavně se zaměřují na vnitropolitické dění a názory občanů na Ukrajině. Co nám říkají o 21. srpnu... (Více)

Jan Adamec

LIDÉ, ČTĚTE!

Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Petr Blažek, Olga Bezděková (eds.), Cesta na severozápad

Nakladatelství Academia: "Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se svými dvěma přáteli (Zbyněk Janata a Václav Švéda však byli po přestřelkách zatčeni a později popraveni). Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová příloha, v níž jsou většinou poprvé publikovány dobové fotografie a kopie archivních dokumentů.”

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

My, mýty a Izrael

Projevy, které státníci pronášejí při nejrůznějších výročích, jsou zvláštní disciplínou. Často je nemá pro jejich prázdno-slámovitost a klišo-frázovitost cenu ani poslouchat, natož následně číst. Přesto jsou důležitým pramenem pro pochopení toho, jak si národy, respektive jejich čelní představitelé vytvářejí, posvěcují či kodifikují někdy drobné, někdy větší nepřesnosti či mýty v národních historiích... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

Změnila se Sova v Kafku

Čeští herci mívali za minulých režimů v společenské hierarchii zvláštní postavení. Z elit patřili mezi ty privilegované. Atraktivní a pro smrtelníka přitažlivý svět divadla a filmu je opravňoval k tomu, aby se stávali, ať již chtěli nebo ne, „nositeli významu“. Vedle lékařů, vědců nebo vysokoškolských profesorů, kteří však postrádali tak exkluzivní přístup do médií. Lid popřával sluchu jejich vyprávěním, veselým příhodám z natáčení a plochým tlachům více, než bylo zdrávo. Roznášeli dobrou náladu, kázali člověčenství, produkovali emocionální kýč. Hráli své role i na veřejném jevišti a v kritických okamžicích historie se proměňovali v megafony převratů a revolucí... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO...

Nové knihy o Janu Slavíkovi

Slovanská knihovna vydala dvě nové knihy – kolektivní monografie věnované českému historiku Janu Slavíkovi Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavika (1885-1978)/Jan Slavik (1885-1978): A Czech Historian of Revolutions... (Více) a (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

Prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov)

Společná prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov): Olega Maleviče (Poetika pražskogo "Skita"), Ljubov Běloševské a Vjačeslava P. Něčajeva ("Skit" Praga 1922-1940: antologija, biografii, dokumenty) a Jany Kostincové (Poustevna básníků/básníci poustevny). Spolu s autory promluví doc. PhDr. Jiří Honzík Akce se uskuteční ve středu 22. října od 17 hodin v zasedacím sále Narodní knihovny (1. patro Klementina). Více... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

Jakešovy lekce z kapitalismu

Inu děti, to jsme se zase nasmáli! To bylo veselo na Starém Bělidle! Zase jsme vytáhli ze špejcharu tu tlející mrtvolu, pověsili si ji na bydlo a strouhali mrkvičku. I babička s kněžnou se smály pod vousy, hanba povídat... Jen se podívejte, jak byli ti komunističtí papaláši hloupí. Blábolili, blekotali páté přes deváté, neuměli se vyjadřovat, blbeček-debil, blbeček-debil, blbeček-debil. Jen se děti, děti Husákovy, nebojte a kopněte si... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Jednotný národ budovatel. Sborník Svazu bojovníků za svobodu 1949

V socialistickém státě se hospodářství řízené podle vědeckého plánu rychle rozvíjí, národní bohatství vzrůstá a užívá se ho k zvýšení blahobytu všeho občanstva. Je samozřejmé, že v takovém řádu, který nezná vykořisťování, bídy a nezaměstnanosti, se mění i vztahy mezi lidmi a jejich morálka, že v něm vyrůstá opravdu nový, ušlechtilejší člověk. Socialistický řád nespadne ovšem s nebe, nýbrž je nutno jej vybojovat a vybudovat. Řekli jsme, že naše lidová demokracie, definitivně zvítězivší v únoru 1948, vytvořila základní předpoklady pro vývoj k socialismu. Avšak pouze předpoklady. Ty je nyní třeba naplnit, a. to hrdinskou, obětavou prací. Ano, práce, budovatelská práce je dnes klíčem k socialistickému zítřku.. (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach?

Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

Václav Kopecký: ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka

Petr Blažek

DOKUMENT

Antonín Zápotocký: Po staru se žít nedá

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Ernst Fischer: Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

DOKUMENT

Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970

Na příkaz ÚV KSSS a v souvislosti s publikací „vzpomínek N.S. Chruščeva“ v USA a v řadě dalších západních zemí se konala 10.11. t.r. na půdě Stranické revizní komise beseda se soudruhem Chruščevem. Po dobu rozhovoru se soudruh Chruščev choval neupřímně, nesprávně, odbíhal od projednávaného tématu svého nesprávného schování. Neustále tvrdil, že nikomu žádné materiály se svými pamětmi k publikaci nepředal. /…/ Přikládám stenografický záznam jednání se soudruhem Chruščevem /…/ 13.XI. 70 A. Pel´še /…/ Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970 /přísně tajné/ /…/ Zúčastnili se: ss. A.J. Pel´še, S.O. Postovalov, R.E. Melnikov a N.S. Chruščev... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Maďarské povstání 1956 - 2006

Dokumenty a studie k 50. výročí vypuknutí maďarského povstání, v níž naleznete podrobnou chronologii povstání zpracovanou podle maďarského Ústavu pro výzkum roku 1956, dále stručný portrét Imre Nagye, studii věnovanou prvnímu dni povstání, a konečně čtyři dokumenty z archívu ministerstva zahraničních věcí ČR vztahující se k Maďarsku v roce 1956... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Vzpomínají předváleční členové Komunistické strany Československa šestého pražského obvodu

Komunistické hnutí věnovalo vždy velkou pozornost minulým společenským procesům a své vlastní roli v tomto vývoji. Dokázalo kriticky analyzovat uplynulé historické etapy, vyvozovat poučení jak z vítězství, tak i z dočasných nezdarů. Smyslem tohoto přístupu vždy byla a je snaha analýzou minulosti obohatit přítomnost a budoucnost. Velmi názorné to vyjádřil velký český vědec - komunista Zdeněk Nejedlý... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Gustav Bareš: Rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o demokracii a svobodě

Po osvobození, od té doby, co začal opětně psát p. Ferdinand Peroutka, docházelo mnoho dopisů, které rozhořčeně protestovaly proti jeho způsobu psaní a připomínaly nechvalně známou minulost tohoto pána v „Přítomnosti“ a v „Lidových novinách v letech předmnichovských, zejména v r. 1938/39. Odpovídali jsme trpělivě na tyto dopisy, že má být lidem poskytnuta příležitost, aby vyvodili důsledky z tragických zkušeností, aby pro jevili vůli učiti se z historických zkušeností, učiti se od národa, vymaniti se z předsudků a omylů, prožíti svůj vnitřní přerod... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Bohumil Mathesius: Třicet let ruské literatury sovětské

Ruská revoluce politická a sociální z března a listopadu 1917 nezastala ruskou literaturu nepřipravenu. Tu jako sen, tu jako hrozba vyskytují se v ruské literatuře celého devatenáctého století předtuchy a náznaky očekávaného převratu v ruské společnosti. Citlivé nervy básníků, fantasie romanopisců i úvahy publicistů předvídaly za dusných let předešlého a počátku tohoto století násilnou změnu státního soustrojí, které si větší část přála, menší obávala.

redakce

DOKUMENT

Období let 1948 – 1989 z pohledu české historiografie: možnosti a limity zpracování

Jan Adamec

DOKUMENT

Stanovisko generálního prokurátora ČSSR, předsedy Nejvyššího soudu ČSSR, ministra spravedlnosti ČSR a generálního prokurátora ČSR k "Prohlášení Charty 77"

Petr Blažek

DOKUMENT

Reakce Přemysla Pittra na obvinění ze strany ředitelství národní bezpečnosti odd.V.ref.3/c, 28. června 1946

Petr Blažek

DOKUMENT

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Petr Blažek

DOKUMENT

László Rajk a jeho společníci před lidovým soudem - 1949

Jan Adamec

DOKUMENT

Kádár vyslýchá Rajka

Jan Adamec

DOKUMENT

Karel Bartošek, Karel Pichlík: Američané v západních Čechách v roce 1945

redakce

DOKUMENT

Karel Kaplan: Až k vítězství Hradeckého programu

redakce

DOKUMENT

Protektorát se směje

Jan Adamec

DOKUMENT

Knihovnička aktualit - 1945

Představuje jednu kompletní ediční řadu propagandistických brožurek vydaných KSČ během roku 1945. Právě ona ucelenost představuje dobrý obrázek o tématech, nástrojích a ideovém záběru tehdejšího komunistického stranického aparátu.

redakce

DOKUMENT

Dokumenty k problematice československé vědeckotechnické rozvědky v druhé polovině padesátých let

V rámci zpřístupňování dokumentů týkajících se vývoje československého bezpečnostního aparátu během studené války předkládáme celkem šest dokumentů z období let 1956 - 1961, které mapují hlavní výsledky činnosti tehdejší československé vědeckotechnické rozvědky. Vzhledem k tomu, že archiválie Archívu Úřadu pro zahraniční styky a informace obsahující bližší údaje o československé vědeckotechnické špionáži jsou stále nedostupné, představují uvedené dokumenty (uložené ve fondu 02/2, politické byro ÚV KSČ, SÚA, AÚV KSČ) vedle svědectví pamětníků hlavní prameny ke zmíněné problematice...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

František Ostrý/Frank Kent o organizaci OKAPI a operaci Velký metař

Jak a proč jste odešel v roce 1949 za hranice? Měl jsem být zatčen a poslán do dolů. Odešel jsem ilegálně v září 1949. Hranici do Rakouska jsem překročil sám po setmění. Do Vídně pak za mnou přijela rovněž ilegálně moje velmi statečná žena a dva synové...(více)

Karel Pacner

DOKUMENT

"Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací."

K bodu: Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací. V Československé lidové armádě i mezi civilním obyvatelstvem se projevují některé negativní názory na mezinárodní situaci, které by mohly oslabit bojovou a politickou připravenost části příslušníků ozbrojených sil. O těchto názorech se předkládá zpráva...(více)

DOKUMENT

O kultu osobnosti a jeho důsledcích

Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956): Soudružky a soudruzi! Ve zprávě o činnosti ústředního výboru strany XX. sjezdu, v řadě diskusních příspěvků sjezdových delegátů a také i dříve ba plenárních zasedáních ÚV KSSS se nemálo mluvilo o kultu osobnosti a jeho škodlivých důsledcích. Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu-leninismu cizí. Tento člověk pak jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno může dělat; ve svém jednání je neomylný...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Portugalští komunisté a okupace Československa v srpnu 1968

1968, květen - Článek o Pražském jaru v ilegálním časopise Portugalské komunistické strany Avante!>: "Mezinárodní reakce a kapitalistické mocnosti chybují ve svých úvahách o událostech v Československu. Pokoušejí se prostřednictvím svých informačních sítí rozmístěných po celém světě podávat zkreslené informace a zároveň pomlouvat. Československo se neodchýlilo od své socialistické cesty, neodmítlo spolupráci s ostatními socialistickými zeměmi, československo-sovětské přátelství a spolupráce neslábnou... (více)

Linda Kundrátová

DOKUMENT

Projev ministra vnitra Jana Pelnáře na zasedání ÚV KSČ 29. května 1969

Ve dnech 29. a 30. května 1969 se ve Španělském sále Pražského hradu konalo plenární zasedání ÚV KSČ. Uskutečnilo se necelých sedm týdnů po předchozím zasedání, na němž 17. dubna 1969 většina jeho účastníků odsouhlasila nástup ambiciózního slovenského politika Gustáva Husáka do čela strany a (jak se záhy ukázalo) ukončila diskuse nad možným pokračováním "Pražského jara"...(více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu

První část plánovaného cyklu, v jehož rámci plánujeme zveřejňovat nejdůležitější dokumenty týkající se represivního aparátu SSSR. Cyklus se bude opírat o nově zveřejněné dokumenty z ruských archívů, především z archívu ÚV KSSS, bývalé KGB a nynější FSB, ministerstev zahraničí, vnitra a obrany...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu II.

Rozkaz NKVD SSSR č. 001318 "Oznámení dislokace správ nápravně-pracovnách táborů a staveb NKVD" (17.10. 1940): Přílohy k rozkazu Ministerstva spravedlnosti SSSR č. 0067 "Oznámení dislokace nápravně pracovních táborů, Správ nápravně pracovních táborů a kolonií, Odborů nápravně pracovních táborů Ministerstva spravedlnosti a Správ Ministerstva spravedlnosti" (30.5. 1953) - (Rozmístění nápravně pracovních táborů, správ nápravně pracovních táborů a kolonií, odborů nápravně pracovních táborů a kolonií, jednotlivých správ ministerstva spravedlnosti, oblastních odborů zásobování hlavní táborové správy SSSR a školících center hlavní táborové správy SSSR)...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

Postupné zpřístupňování dokumentů zachycujících působení československé rozvědky začíná odhalovat také okolnosti vztahů, které si I. správa ministerstva vnitra udržovala k sovětské rozvědce. Předkládaný dokument, sestávající ze tří částí hodnotících ve třech různých momentech začátku šedesátých let československo-sovětskou zpravodajskou spolupráci, zachycuje jednak samotný tehdejší stav československé špionážní sítě, její úkoly a priority, jednak požadavky, s nimiž vůči vůči československé rozvědce přicházela KGB...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

"Zpráva o činnosti čsl. rozvědky a návrh úkolu rozvědky pro rok 1956": Československá špionáž v polovině padesátých let

Dokument "Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 90, aj. 108, bod 10, 33 listů), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 107. schůzi 19. března 1956... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

"Svátek na naší ulici."

Projev sovětského velvyslance v ČLR P. F. Judina na "večeru družby" na československé ambasádě v Pekingu (11. prosince 1957). Co si komunističtí funkcionáři říkali, když spolu hovořili jen tak neformálně? Nahlédnout do kuchyně komunistické politiky není snadné - například debaty československého politbyra byly stenografovány a poté doslova přepisovány jen ve výjimečných případech a většina běžných, "provozních" debat nad předkládanými dokumenty je tak zaznamenána jen torzovitě, v podobě heslovitých rukopisných nebo dokonce těsnopisných poznámek. A i z nich je patrné, že se jednotliví aparátčíci úzkostlivě kontrolovali...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Válečný komunismus, aeroplány, jezdectvo a věda

Písemný vzkaz E.M. Skljanskému. 4. X. 1919 (Jezdectvo je bezmocné proti aeroplánu, letí-li nízko.): Soudruhu Skljanski! Nemohl byste si dát u vojenského vědce XYZ vypracovat odpověď: (rychle) aeroplány proti jezdectvu? Příklady. Let zcela nízko. Příklady. Aby dal instrukci "vědecky" podloženou (četl jsem jednou o tom, ale jeden "praktik", I. N. Smirnov, se tomu směje prý je to nesmysl) (více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Vltavská kaskáda v jaderné válce

Dokument "Možnost výroby 9 těžkých mostových souprav v r. 1961", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 320, aj. 407, bod 2), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 162. schůzi 5. září 1961... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Výpis ze zprávy o poznatcích v době vyšetřovací vazby a vězení od 1. srpna 1950 do 10. května 1960 (MUDr. Velen Šlechta)

V červnu 1951 byl jsem se skupinou jiných odsouzených odvezen na Bory. Byl jsem jediný z celého transportu dán na oddělení C na samotku. Byl jsem dlouho sám, dral jsem peří. Tehdy byl velitelem Borů Šafarčík. Tvrdost a buzerace byla tak velká, že jsem ani netoužil po vycházce, kde vždy docházelo k nějakým incidentům, které drásaly nervy. Jednou jsem byl nuceně v kině, na to nezapomenu do smrti. Za řvaní, poklusem tam, nesmět se ohlídnout, ani vpravo ani vlevo, místnost kina byla doslova obstoupena příslušníky, kteří jen řvali, vytahovali jednotlivce a odváděli je někam, asi zpět na celu, to nevím...(více)

MUDR. Velen Šlechta

DOKUMENT

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV, Praha 1989: Vážení soudruzi milicionáři, účast Lidových milicí na výběru nových příslušníků SNB považujeme za závažný politický úkol dlouhodobého charakteru. Z těchto hledisek musí k uvedenému úkolu přistupovat všichni velitelé závodních jednotek LM. Při vhodné příležitosti seznámí s daným úkolem všechny příslušníky jednotky. Výběr uvedou zdůrazněním závažnosti stále rostoucích úkolů SNB a z toho vyplývajících požadavků na politické a třídní zkvalitňování jeho kádrů. Základní informace je třeba doplnit individuálním působením na možné uchazeče, a to i mimo rámec vlastní jednotky. K úspěšnému výběru lze využít i nástěnné agitace... (více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Zápis rozhovoru mezi J.V. Stalinem, A.A. Ždanovem a V.M. Molotovem se S.M. Ejzenštejnem a N.K. Čerkasovem o filmu Ivan Hrozný (26.2. 1947)

Filmovém eposu a základnímu dílu světové filmové abecedy Ivanu Hrozném věnoval Sergej Michajlovič Ejzenštejn (23.1. 1898, Riga 10.2. 1948, Moskva) obrazně i doslova své zdraví a život. V roce 1941, po fenomenálním úspěchu předchozího filmu Alexandr Něvský, za kterého Ejzenštejn dostal 1.2. 1939 Leninův řád, byl pověřen prací na třídílném eposu o legendárním ruském carovi 16. století Ivanu Hrozném. První díl navázal na úspěch předchozího filmu a Ejzenštejn byl za něj opět oceněn, tentokrát prestižní Stalinovou cenou. První díl se dostal do kin v roce 1945. Podobné štěstí ale neměl díl druhý (dokončený v roce 1946) ten už nemilosrdně narazil na bariéru cenzury a diváci jej mohli spatřit až v roce 1958. Materiál ke třetímu dílu byl až na jeden zlomek zničen...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Závěrečná zpráva Kolderovy komise

Objemný svazek s názvem "Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 370 - 371, aj. 465, bod 26, 190 listů) se skládá z následujících částí: Usnesení 220. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 27. listopadu 1962... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Změna zásad utajení raketové techniky v Československé lidové armádě

Ministr národní obrany předkládá předsednictvu ÚV KSČ návrh změny v zásadách utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě. Návrh byl zpracován na základě doporučení velitele Spojených ozbrojených sil s. maršála Sovětského svazu A. A. Grečka a ve smyslu usnesení 22. schůze VKO ÚV KSČ ze dne 25. 10. 1962...(více)

Petr Blažek

STUDIE

Česká společnost únorová

Česká společnost stála v letech 1945 – 48 na podobné křižovatce. Pod dojmem prožitých nejistot sociální krize 30. let a hrůz následné války a německé okupace nadřadili naši předkové bezpečí a jistotu demokracii a svobodě. Znechucení nad předválečným chováním Anglie a Francie kompenzovali až nekritickou příchylností k vítězům z Východu; hořké vzpomínky na bídu a nejistotu 30. let zaháněli nadšenou adorací státu jako garanta sociálních jistot a pevného řádu; zklamání z neúspěchu volnotržního kapitalismu přetavili v plánovací a znárodňovací horečku; za pocit ponížení a mnichovské nemohoucnosti se pomstili předválečným elitám... (Více)

Jan Adamec

STUDIE

Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr Polsko-československé solidarity

Studie mapuje jeden příznačný osud na pozadí československo-polských disidentských vztahů. Lektor češtiny na vratislavské univerzitě Stanislav Dvořák v první polovině osmdesátých let působil jako hlavní „spojka“ mezi vratislavskou Polsko-českou solidaritou a pražskými signatáři Charty 77 a zároveň v letech 1981–1984 a podruhé v letech 1989–1990 spolupracoval s tajnou policií. Jeho role byla pro jeho někdejší přátele z opozičního prostředí plně odhalena teprve v roce 2003.

Petr Blažek

STUDIE

Česká reflexe procesu s Rudolfem Slánským

Téma československých politických procesů konce čtyřicátých a začátku padesátých let jistě není nové. Řečeno, napsáno nebo natočeno toho o nich bylo už mnoho. Dá se snad dokonce říci, že posledních padesát let, během kterých byly procesy interpretovány, reinterpretovány, dezinterpretovány nebo dokonce mytizovány, představuje ještě zajímavější historii než samé procesy samé. Rozsáhlá literatura, sahající od vylíčení individuálních lidských příběhů prostřednictvím osobních zpovědí a memoárů až po monografie čerpající z československých archívů, nás podrobně zpravuje o posloupnosti jednotlivých zákroků bezpečnostního aparátu a o několikrát měněné "linii", kterou se příprava "pražského procesu" ubírala. Známe mnoho jednotlivých detailů, a čím více jich je, tím více se nabízí otázka, co tedy ještě vlastně o procesech padesát let od jejích konání nevíme...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Hrozba pro mír a bezpečnost? Otázka "krizovosti" sovětských raket na Kubě v politice USA

Ráno 14. října 1962 přelétl nad centrální části Kuby průzkumný letoun amerického strategického letectva typu U-2. Na snímcích, které pořídil, byly objeveny sovětské rakety středního doletu. Šlo o první věrohodný důkaz přítomnosti sovětských strategických zbraní na Kubě. Informace během několika hodin dorazila k poradci prezidenta pro otázky národní bezpečnosti McGeorge Bundymu. Byl večer 15. října. McBundy se později nechal slyšet, že okamžitě vycítil, že brzy budou Spojené státy a Sovětský svaz blíže jaderné válce než kdykoli předtím v atomovém věku... (více)

Milan Hroníček

STUDIE

Jaderné hlavice, Československo a Varšavská smlouva po karibské krizi

"Po několikerém otočení velikým kolem se těžkopádně otvírají oprýskaná, zelená vrata, vedoucí do nitra kopce. Za nimi jsou další, stejně mohutné pancéřové dveře. Nový nátěr kovových částí dává tušit, že podzemní kryty sovětští vojáci nezdevastovali. Po zapuštěných kolejích v betonové podlaze se vchází na plošinu nad prázdnou, přes dvacet metrů dlouhou zšeřelou halu. Pod stropem visí těžký hák posuvného jeřábu. Kovový žebřík vede do šestimetrové hloubky podzemního krytu. V prostorných místnostech po stranách haly jsou v řadě do betonu zapuštěné kovové patky zbytek neznámého zařízení tzv. bojového prostoru... (více)

Petr Blažek

STUDIE

Pokus o vytvoření revoluční agrární společnosti. Kambodža 1975-1979

Cílem této práce je přiblížit - za pomoci klasické politologické teorie totalitarismu - pokus kambodžských komunistů vytvořit agrární revoluční společnost a popsat jeho bezprostřední i dlouhodobé důsledky. Výběr tématu ovlivnily dvě základní okolnosti. Prvním důvodem byla skutečnost, že období vlády Rudých Khmerů doposud v češtině nebylo - s výjimkou kapitoly v Černé knize komunismu a knihy o dějinách Khmerů - zpracováno. Na tomto místě je však nutné uvést, že ani v khmerštině není odborná literatura příliš rozsáhlá, převažují překlady francouzských a amerických historiků. Nedostatek kvalitních studií odborné instituce v Kambodži částečně nahrazují vydáváním edic archivních dokumentů... (více)

Sophet Sok

STUDIE

Portugalští komunisté a Československo

Portugalská komunistická strana (Partido Comunista Portugues - PCP) vznikla 6. března 1921. S dvaaosmdesátiletou činností je dosud nejstarší fungující politickou stranou v Portugalsku. Politické proudy hlásící se ke komunismu však na portugalském území existovaly již před oficiálním vznikem této strany. Aktivní dělnické hnutí se od roku 1917 formovalo pod vlivem ruské říjnové revoluce. Ve fázi přerodu v komunistickou stranu Portugalska sehrál důležitou roli zejména Bolševický portugalský svaz (Federaçao Maximalista Portuguesa)... (více)

Linda Kundrátová

STUDIE

Případ generála Tesaříka

"Co všechno musí nositel Řádu hrdiny Sovětského svazu udělat, aby se dostal do nemilosti" - i tak bychom mohli stručně charakterizovat přiložený dokument. Na rozdíl od mnoha jiných řádů a vyznamenání, které si mezi sebou udělovali komunističtí funkcionáři, byl Řád hrdiny SSSR obvykle spojen s nesporně prokázanými zásluhami. Bylo tomu tak i v případě generálmajora Richarda Tesaříka, který byl v bojích, kterými prošel Svobodův armádní sbor na cestě do Československa, dvakrát raněn a několikrát vyznamenán...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Několik poznámek k procesu s Lászlóem Rajkem

Letošního roku uplyne půlstoletí od procesu s někdejším generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským. Tímto procesem kulminovala vlna navzájem více či méně propojených politických procesů, která se na konci 40. a na počátku 50. let přehnala střední a východní sovětizovanou Evropou. Procesy měly jeden společný rys na lavici obžalovaných usedali vysocí straničtí pohlaváři, kteří ještě měsíce před vstupem do soudní síně zastávali vysoké funkce a významně zasahovali do chodu společnosti. V Bulharsku to byl tajemník Trajčo Kostov, v Rumunsku Lucretiu Patrascanu, v Polsku Wladyslav Gomulka, v Albánii se před popravčí četou ocitl Koci Dzodze, v Československu Rudolf Slánský. V Maďarsku semlelo soukolí procesů ministra vnitra Lászlóa Rajka...(více)

Jan Adamec

STUDIE

Tišlerova aféra. Epizoda z dějin československého vojenského zpravodajství

Ani po politických procesech, které se odehrály právě před padesáti lety, nebylo ještě zdaleka jasné, jaká budu v několika desítkách příštích let struktura československé rozvědky. Vlně poprav a perzekucí, provázejících slánskyádu, padli za oběť jak vedoucí činitelé "civilní" Státní bezpečnosti (Osvald Závodský, Oskar Valeš a další), tak i vedení Obranného zpravodajství (Bedřich Reicin). Do poloviny padesátých let tak byl mezi oběma složkami československých tajných služeb vytvořen křehký konsensus - ministerstvo vnitra, vedené po zrušení ministerstva národní bezpečnosti charismatickým Rudolfem Barákem, začalo budovat s pomocí sovětských poradců rozsáhlý rozvědný aparát (I. správu Sboru národní bezpečnosti), zatímco Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády si pod vedením generála Racka uchovala samostatné postavení...(více)

Karel Sieber

STUDIE

"Víte, kolik stojí jeden križník?": Svědectví Matyáse Rákosiho

Výročí padesáti let od setkání šéfů komunistických stran a ministrů obrany východoevropských "lidových demokracií" připomenul už v loňském ĎaSu (1/2001) Vít Smetana. Na tajném setkání v Moskvě ve dnech 9. - 12. ledna 1951 byly projednány otázky masivního zbrojení a příprav k odražení případného útoku Západu na východní blok... (více)

Jan Adamec

STUDIE

Vltavská kaskáda, hospodářská krize Novotného režimu a hrozba jaderné války po druhé berlínské krizi

Výročí čtyřiceti let od karibské krize připomnělo staré otázky a další nové otevřelo. Co vlastně znamenaly mezinárodně politické krize začátku šedesátých let pro Československo? Možnou odpověď představuje třeba populární téma činnosti československé armády bezprostředně během klíčových říjnových dnů. Československé vojenské jednotky byly vyvedeny z kasáren a uvedeny do stavu pohotovosti. Československá armáda byla připravována k tomu, aby sehrála svou roli ve zvažovaném vojenském střetnutí...(více)

Karel Sieber

STUDIE

Zdravotnické služby v Nápravně pracovních táborech

Podmínky pro alespoň základní zdravotní péči byly v počátečním období budování táborů v letech 1949-1952 velmi špatné. Ostatně tomu nebylo jinak ani v mnoha dalších směrech (viz. ubytování). Vězni svůj "nový domov" nalezli v táborech, které, pokud již nestály, postavily, vybavily a dále měly udržovat Jáchymovské doly n.p. Podnik se rovněž zavázal dát k dispozici místnosti pro kuchyně, skladiště, strážnice a řadu dalších věcí nutných pro chod táborů. Mezi ně patřily i budovy ošetřoven první pomoci: "Léčebnou péči o vězně, zejména v případě onemocnění a úrazu při práci, obstará podnik v tomtéž rozsahu jako u civilních zaměstnanců...(více)

Tomáš Bursík

STUDIE

Zpráva ministra obrany Bohumíra Lomského: ČSLA, propaganda a ozvěny mezinárodní situace na jaře 1960

Karel Sieber v jednom ze svých lednových příspěvků pro PWSV poznamenal, že "v českém prostředí se v poslední době příliš nad interpretací dokumentů z moderních dějin () nediskutovalo." Na tomto místě není důvod hlouběji zkoumat příčiny daného stavu; i když by bylo možné jistou odpověď hledat v relativně nízkém počtu badatelů, jejichž pozornost je pochopitelně roztříštěna do partikulárních témat. Zkrátka zde chybí dostatečný počet "třecích ploch", na nichž by se výklady, resp. badatelé mohli střetávat, na nichž by mohly krystalizovat jejich pozice...(více)

Milan Hroníček