zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Dopis Velkému metaři

Rád bych prokázal, že dopis Velkému metaři Rudolfu Slánskému skutečně existoval a že ho vytvořili ve zpravodajské skupině Františka Moravce OKAPI. K jeho existenci mám totiž nikoliv jeden zdroj, nýbrž tři. Dověděl jsem se o tom při sbírání podkladů pro televizní seriál a knihu Československo ve zvláštních službách.

Poprvé jsem o této akci slyšel od Miloše Knorra, který byl v té době operačním důstojníkem Moravcovy skupiny, kam ho převeleli Američané od CIC Vídeň. S generálem Knorrem jsem se seznámil při pražském kongresu SVU, což bylo tuším v roce 1993. Od té doby jsme se scházeli při jeho cestách do Prahy, tedy dvakrát třikrát ročně. Bylo poměrně obtížné získávat jeho důvěru, ale to se mi nakonec podařilo. Tyto rozhovory probíhaly v různých restauracích a já si z nich dělal poznámky; používat magnetofon by naše hovory svazovalo. Postupně mi vyprávěl o některých akcích, o kterých věděl, mimo jiné o dopisu Velkému metaři.

Záznam o akci Velký metař pochází z 9. května a 26. listopadu 1995, k tomu mám napsáno: „doplňky v New Yorku, neautorizováno“. Zní takto: „Ovšem vím o tom, že se dělala akce, která směřovala k tomu, aby byl získán a převeden do Německa Slánský. Nakonec se to nepovedlo. Ale myslím, že by ho komunisté oddělali i bez dopisu Velkému metaři.“ Jméno důstojníka, který tuto akci řídil, mi však říct nechtěl. Jindy mi generál Knorr vyprávěl, že jako operační důstojník dostával od Moravce příkaz, aby všechny akce platil. Byl totiž současně i pokladníkem.

Když vyšla v Historii a vojenství obsáhlá studie Jiřího Šolce o tomto případu, našel jsem si v adresáři SVU adresu Franka D. Kenta čili Františka Ostrého a napsal jsem mu. On mi tuto akci potvrdil, příliš jsme si o ní nekorespondovali, protože jsem ji považoval za jasnou a šlo mi o jiné věci - o způsob práce ve skupině OKAPI a o důvody, které vedly k jejímu rozpuštění. Měl jsem totiž dojem, že jedním z nich byla i akce Velký metař, kterou Moravec neoznámil předem Američanům.

Třetím člověkem, se kterým jsem o akci Velký metař mluvil, byl Herbert Němec, který byl tehdy v OKAPI šéfem obrany. Hovořil jsem s ním mimo jakýkoliv záznam v létě 1997 ve Washingtonu. Opět jsem si tím chtěl ujasňovat důvody odvolání Moravce a ukončení činnosti jeho skupiny.

Generál Knorr žije v New Yorku, ještě se občas jezdí, takže lze s ním o tom hovořit. Generál Herbert Němec zemřel, stejně jako plukovník František Ostrý.

Okolo Nového roku 1996 jsem dostal PF od Ostrého-Kenta s tím, že mi ve zvláštním dopisu posílá svůj deník z té doby. Bohužel místo toho přišlo jeho úmrtní oznámení od jeho dcery. Telefonoval jsem hned do New Yorku Knorrovi a ten se spojil s dcerami. Bohužel o otcově deníku nevěděly.

Ještě poznámka ke knize Výbušnina, která vytváří dojem, že teror na přelomu 40. a 50. let ve východní a střední Evropě vyprovokovala americká CIA. To jsem si také chtěl ověřit. Reaktivovaní důstojníci civilní rozvědky, „osmašedesátníci“, s nimiž jsem spoustu věcí konzultoval, to považovali za nesmysl. Jeden šéf rozvědky, původně disident, mi později řekl, že se na tuto knihu a jejího autora vyptával britských kolegů. Ti mu řekli, že podle jejich zjištění se jedná o dezinformaci KGB.

Odpovědi Františka Ostrého/Franka D. Kenta na otázky Karla Pacnera

Karel Pacner
16. prosince 2002

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter